top of page

EHBO voor Kinderopvang, BSO en Gastouders

NIKTA-certifcaat Acute Zorg bij Kinderen

Aangewezen in de Wet IKK

Met online theoriemodule

Cursus ook in het Engels mogelijk

AcuteZorgKinderen_LC.JPG
OVERZICHT

Op het vlak van EHBO worden in de Wet IKK per 1 januari 2018 nieuwe eisen gesteld aan organisaties in de kinderopvang en aan gastouders. In de wet is een lijst opgenomen van erkende kinder-EHBO certificaten. Het NIKTA-certificaat Acute Zorg bij Kinderen is een van die in de Wet IKK aangewezen certificaten. Het kan worden verkregen bij de Emergency First Response cursus Zorg voor Kinderen (Care for Children).

Zorg voor Kinderen is een innovatieve Reanimatie-, AED- en EHBO-training waarin deelnemers leren omgaan met noodsituaties waarbij gewonde of zieke kinderen of zuigelingen betrokken zijn.

Deelnemers leren over de verschillende medische noodgevallen waar kinderen en zuigelingen mee te maken kunnen krijgen en hoe die verschillen van volwassenen. In het curriculum wordt aandacht besteed aan het belang van de zorg voor kinderen in medische noodsituaties, de emotionele aspecten van het zorgen voor kinderen, kinder-EHBO en het voorkomen van veelvoorkomende verwondingen en ziekten bij kinderen. De cursusinhoud is gebaseerd op de richtlijnen van de Pediatric Working Group van ILCOR, ERR en de NRR.

De cursus Emergency First Response Zorg voor Kinderen traint noodhulpverleners dezelfde zorgprioriteiten te volgen als medische professionals. De deelnemers leren in een stressvrije leeromgeving de prioriteiten en procedures omtrent patiëntenzorg voor zuigelingen en kinderen. Dit bevordert de zelfstandigheid en zelfverzekerdheid op het moment dat er zorg moet worden verleend in een echte medische noodsituatie.

De cursus omvat zowel Primaire Zorg (Reanimatie) als Secundaire Zorg (EHBO) vaardigheden. Het Primaire Zorg-gedeelte bereidt de noodhulpverlener voor op het helpen van zuigelingen en kinderen in een levensbedreigende noodsituatie zoals verstikking of een hartstilstand. Secundaire Zorg richt zich op het ontwikkelen van EHBO-vaardigheden en het opbouwen van vertrouwen in het kunnen helpen van zuigelingen en kinderen in nood op het moment dat medische noodhulpverlening vertraagd of niet beschikbaar is. 

Deze cursus is ook te boeken incombinatie met de cursus EHBO bij Risicovol Spelen. Neem voor onze speciale combinatietarieven contact op met office@efrcenternederland.nl.

INHOUD

Cursusinhoud Primaire Zorg voor kinderen:

 • Situatiebeoordeling

 • Gebruik van beschermingsmiddelen

 • Primaire beoordeling

 • Reanimatie: borstcompressies en noodbeademing bij kinderen en zuigelingen

 • Gebruik van een Automatische Externe Defibrilator (AED) bij kinderen en zuigelingen

 • Behandeling van ernstige bloedingen

 • Shockmanagement

 • Behandeling rugletsel

 • Verstikking bij kinderen en zuigelingen bij of buiten bewustzijn

Cursusinhoud Secundaire Zorg voor kinderen:

 • Letselbeoordeling

 • Ziektebeoordeling

 • Aanbrengen verband

Inclusief EHBO-referenties voor de volgende noodgevallen:

Allergische reacties (inclusief anafylactische schok), Astma, Blauwe plekken, Brandwonden, Chemische brandwonden, Convulsies, Diabetische problemen, Door de temperatuur veroorzaakte verwondingen, Samenstelling van Eerstehulpkoffer, Elektrische verwondingen, Giftige beten en steken, Hartaanval, Hitte-uitputting, Hitteberoerte, Insectenbeten, Kneuzingen, Koortsstuipen, Kwallensteken, Letsel aan gebit, Letsel van visstekels, Letselbeoordeling, Octopusbeet, Onderkoeling, Ontwrichtingen en breuken, Oogletsel, Reanimatie (zuigeling, kind, volwassene), Schaafwonden, Slangenbeten, Snijwonden, Spinnenbeten, Steken van koraal, kwallen en kwalpoliepen, Tweede- of derdegraads bevriezing, Vergiftiging, Verrekkingen en verstuikingen, Verstikking (zuigeling, kind, volwassene).

» 4 tot 6 uur online theoriemodule
» 4 uur praktijkles en oefenscenario's
» Tot 12 deelnemers per cursus
» Combinatie met EHBO bij Risicovol Spelen mogelijk
» Incompany
» Geen vooropleiding vereist
» Nederlandstalig cursusmateriaal
» Cursusboek ook in andere talen beschikbaar
» Certificaat één jaar geldig

Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.

Zorg voor Kinderen ehbo cursus bhv

NIKTA-EHBO voor Kinderopvang en Gastouders - Individueel

4 t/m 10 deelnemers,

per deelnemer:

€99

Zorg voor Kinderen ehbo cursus bhv

NIKTA-EHBO voor Kinderopvang en Gastouders - Groep

Groep (maximaal 12 deelnemers):

€1089

AED

Binnen deze cursus wordt gewerkt met een Laerdal AED-trainer met alle benodigde trainingsapparatuur. Uw instructeur kan ook adviseren in de aanschaf van een AED voor gebruik in uw bedrijf, school of instelling.

bottom of page